Vorige versies van het Prospectus en de Key Investor Information Document kunnen worden aangevraagd via axaimbru.clientservice@axa-im.com.